Có phải cảm xúc là sự khác biệt giữa trí thông minh của con người và AI?


Câu trả lời 1:

Nó là một phần của sự khác biệt, nhưng không phải là toàn bộ sự khác biệt. Sự khác biệt là ý thức.

Nhân loại đang trải qua một sự tách rời trí thông minh khỏi ý thức. Càng ngày, chúng ta càng thấy rằng bất kỳ nhiệm vụ nào chúng ta có khả năng thực hiện đều có thể được thực hiện tốt hơn bằng thuật toán học máy, được cung cấp đủ dữ liệu, độ phức tạp của mô hình và thời gian. Thông minh là một nhiệm vụ khách quan.

Cảm xúc là những trải nghiệm hoàn toàn có ý thức, hơn là những hiện tượng khách quan. Cảm xúc là một phần của trạng thái tinh thần có ý thức chủ quan, cùng với thông tin cảm giác chủ quan có kinh nghiệm. Theo chúng tôi biết, khoa học không biết làm thế nào để so sánh khách quan những trải nghiệm của các trạng thái tinh thần.

Người ta có thể lập luận rằng AI có thể cảm nhận được những cảm xúc giả khác, bởi vì một mô hình có thể tính toán xác suất hành động mà người ta có thể tương tự với trực giác do cảm xúc điều khiển. Nhưng vì các xác suất hành động này là các thực thể khách quan có thể quan sát được bên ngoài, chúng ta không thể nói chúng là cảm xúc.