Ở quy mô nào thì không có sự khác biệt giữa ánh sáng và tia laser?


Câu trả lời 1:

Điểm giống nhau giữa chùm sáng và tia laser là:

Cả hai đều là photon; bạn có thể chọn sóng điện từ của chúng có cùng tần số, sau đó chúng có cùng năng lượng trên mỗi photon.

Chúng, cả hai, phản xạ, khúc xạ và nhiễu xạ, phân tán và suy yếu (hấp thụ) tương tác với vật chất.

Họ, cả hai, có thể làm nóng vật chất để thay đổi nó (bằng cách đốt cháy, tan chảy, v.v.).


Câu trả lời 2:

Tôi giả sử bạn có nghĩa là nếu tôi có một lượng nhỏ thực sự thì một chùm ánh sáng laser sẽ xuất hiện giống như ánh sáng không lase? Nếu đây là câu hỏi thì câu trả lời là: không có quy mô nào giống nhau. Theo định nghĩa, laser tạo ra ánh sáng rất kết hợp được căn chỉnh. Ánh sáng thường xuyên ánh sáng đi ra từ nguồn theo mọi hướng, không ánh sáng nào là song song. Cho dù bạn nhìn những thứ này như thế nào, chúng không bao giờ không thể phân biệt được, một cái có ánh sáng song song, cái kia có ánh sáng hoàn toàn không song song. Nếu cả hai nguồn có cùng công suất, ánh sáng laser sẽ mạnh hơn rất nhiều.


Câu trả lời 3:

LASER là viết tắt của khuếch đại ánh sáng bằng cách phát xạ bức xạ kích thích, nó là từ viết tắt mô tả một quá trình. Một laser, như từ thường được sử dụng, là một loại thiết bị cụ thể để sản xuất ánh sáng. A light light Đây là một danh từ có thể thay thế cho bất kỳ loại thiết bị nào tạo ra ánh sáng, không phụ thuộc vào quy mô.

Trước những cân nhắc đó, bạn có thể viết lại câu hỏi để nó có ý nghĩa gì không?


Câu trả lời 4:

LASER là viết tắt của khuếch đại ánh sáng bằng cách phát xạ bức xạ kích thích, nó là từ viết tắt mô tả một quá trình. Một laser, như từ thường được sử dụng, là một loại thiết bị cụ thể để sản xuất ánh sáng. A light light Đây là một danh từ có thể thay thế cho bất kỳ loại thiết bị nào tạo ra ánh sáng, không phụ thuộc vào quy mô.

Trước những cân nhắc đó, bạn có thể viết lại câu hỏi để nó có ý nghĩa gì không?


Câu trả lời 5:

LASER là viết tắt của khuếch đại ánh sáng bằng cách phát xạ bức xạ kích thích, nó là từ viết tắt mô tả một quá trình. Một laser, như từ thường được sử dụng, là một loại thiết bị cụ thể để sản xuất ánh sáng. A light light Đây là một danh từ có thể thay thế cho bất kỳ loại thiết bị nào tạo ra ánh sáng, không phụ thuộc vào quy mô.

Trước những cân nhắc đó, bạn có thể viết lại câu hỏi để nó có ý nghĩa gì không?