Tiếng Trung (ngôn ngữ): Sự khác biệt giữa và 无 là gì?


Câu trả lời 1:

Là một từ đồng nghĩa với, tức là 'chưa hoàn thành'. Nó xuất hiện phổ biến hơn trong các từ cố định như 'chưa kết hôn', 'có thể không'. Nó đến từ Cổ điển Trung Quốc và âm thanh có phần trang trọng hơn.

Có nghĩa là 'không có gì' theo nghĩa cơ bản nhất của nó. Giống như, xuất phát từ tiếng Trung Quốc cổ điển và xuất hiện phổ biến hơn trong các từ cố định như '' không người 'như trong 飞机' máy bay không người lái '.


Câu trả lời 2:

Cả hai đều có nghĩa là 'không'. Tuy nhiên, giống như 'chưa', giống như 'không'.

Thường được sử dụng để mô tả một trạng thái. Chẳng hạn, tôi chưa kết hôn (未婚).

Thường được sử dụng để hiển thị nếu bạn có một cái gì đó hay không. Ví dụ: 'Bạn có người phối ngẫu không?' 'Không (无)'

Nếu bạn có câu hỏi tương lai, bình luận ở đây tôi sẽ cố gắng giúp :)