Từ nguyên-khôn ngoan, sự khác biệt giữa pantophobia, pantophobia và panophobia là gì?


Câu trả lời 1:

Pantophobia là nỗi sợ của tất cả mọi thứ. Nguồn gốc của từ pant là tiếng Hy Lạp (có nghĩa là mọi) và ám ảnh là tiếng Hy Lạp (có nghĩa là sợ hãi). Pantophobia được coi là một nỗi ám ảnh cụ thể, được thảo luận trên trang chủ. Pantophobia còn được gọi là Panophobia hoặc Panphobia hoặc Pamphobia.

Liên kết này có thể hữu ích: Common-phobias.com