Đức tin: Làm thế nào bạn sẽ xác định sự khác biệt giữa tôn giáo và tâm linh?


Câu trả lời 1:

Tâm linh là mối liên hệ tích cực của một người với bất kỳ Đấng tối cao nào (theo định nghĩa của chính người đó) mà anh ấy / cô ấy nắm lấy.

Tôn giáo là các thực hành của cuộc sống được thiết kế (bởi bất kỳ ai sáng lập hoặc tiếp nhận tôn giáo cụ thể) để làm hài lòng hoặc đáp ứng các yêu cầu của Đấng tối cao.

 

Tâm linh không đòi hỏi tôn giáo, nhưng có thể được tăng cường bởi các thực hành được chấp nhận của một tôn giáo được thông qua.

Tôn giáo không đòi hỏi tâm linh, nhưng nên tăng cường kết nối cá nhân mà người ta cảm thấy với lòng thành kính đã chọn của họ.

 

Trường hợp tốt nhất, tâm linh và tôn giáo của một người kết hợp để thực hiện mong muốn của một người (một số người thậm chí sẽ nói 'cần') để thể hiện và 'sống hết mình' ý nghĩa tồn tại sâu sắc và chân thành nhất của họ.


Câu trả lời 2:

Tôn giáo dạy các quy tắc để đạt được sự cứu rỗi bằng cách làm theo lời dạy của họ. Tôn giáo dựa trên những lời dạy của các nhà huyền môn học từ các bậc thầy tăng tiến. Tuy nhiên, những lời dạy là sự giải thích của con người và không phải lúc nào cũng đúng.

Về mặt tâm linh là nhiệm vụ kết nối với Chúa trực tiếp từ bên trong. Nó trở thành một ý thức về nhận thức tâm linh. Mặc dù nó được viết trong Kinh Thánh, "Vương quốc của Thiên Chúa ở trong bạn" nhưng nó có thể bị bỏ qua bởi những người tôn giáo cũng như bị người khác phớt lờ.

Tôn giáo không bắt buộc phải đạt được nhận thức tâm linh, nhưng nó có thể giúp ích khi các giáo lý không phải lúc nào cũng được thực hiện theo nghĩa đen. Sự thật trong tôn giáo được phân biệt bằng nhận thức tâm linh.


Câu trả lời 3:

Tôn giáo dạy các quy tắc để đạt được sự cứu rỗi bằng cách làm theo lời dạy của họ. Tôn giáo dựa trên những lời dạy của các nhà huyền môn học từ các bậc thầy tăng tiến. Tuy nhiên, những lời dạy là sự giải thích của con người và không phải lúc nào cũng đúng.

Về mặt tâm linh là nhiệm vụ kết nối với Chúa trực tiếp từ bên trong. Nó trở thành một ý thức về nhận thức tâm linh. Mặc dù nó được viết trong Kinh Thánh, "Vương quốc của Thiên Chúa ở trong bạn" nhưng nó có thể bị bỏ qua bởi những người tôn giáo cũng như bị người khác phớt lờ.

Tôn giáo không bắt buộc phải đạt được nhận thức tâm linh, nhưng nó có thể giúp ích khi các giáo lý không phải lúc nào cũng được thực hiện theo nghĩa đen. Sự thật trong tôn giáo được phân biệt bằng nhận thức tâm linh.