Tiếng Đức: sự khác biệt giữa "nass" và "feucht" là gì?


Câu trả lời 1:

nass: một cái gì đó được ngâm kỹ với bất kỳ loại độ ẩm nào đến mức nó chảy ra.

Feucht: có thể dao động từ một thứ gì đó rất ẩm (thường là không khí) trong trường hợp bạn nói là không khí ẩm sau khi tiếp xúc vật lý, nhưng không đủ ướt để nhỏ giọt một lần nữa. Ví dụ, một chiếc đệm mà bạn vô tình làm đổ một cốc nước. .