Làm thế nào tôi có thể biết sự khác biệt giữa axit hoặc bazơ yếu và mạnh và tên của chúng?


Câu trả lời 1:

Biết được sự khác biệt giữa axit mạnh và yếu bao gồm tên của họ chỉ là học thuộc lòng. Vì không có nhiều axit phổ biến, nên nó không khó. Và có một mô hình trong danh pháp!

Các axit phổ biến trong phòng thí nghiệm là: Axit clohydric (mạnh), axit Nitric (mạnh), axit sunfuric (mạnh), axit Perchloric (siêu mạnh), axit axetic, (giấm, yếu) và axit Formic (axit kiến, trung bình ). Thậm chí có thể axit Phosphoric (axit trung bình).

Một số quy tắc cơ bản: axit vô cơ (khoáng chất) là những chất mạnh như HCl, HBr, HI (trừ HF!)

Sau đó, bạn đã nhận được các axit vô cơ của các trạng thái oxy hóa cao như H2SO4, HNO3, HClO4, đánh). Đó là những người mạnh mẽ như là tốt. Các axit không phổ biến ở trạng thái oxy hóa thấp hơn và các halogen khác (H2SO3, HNO2, HOCl, HClO2, HClO3, H3PO3, Đọ.) Yếu hơn và / hoặc thường kém bền hơn.

Các axit hữu cơ nói chung là yếu. Về tính axit có sự khác biệt rất lớn về giá trị pKa so với axit vô cơ. Chúng khác nhau về sức mạnh của khoảng 5 và hơn thế nữa (10 ^ 5 = hệ số 100.000!)

Về bazơ: Axit càng mạnh thì bazơ tương ứng càng yếu! Và ngược lại: bazơ càng mạnh thì axit tương ứng càng yếu!


Câu trả lời 2:

Xin chào,

Giống như Knutt đã đề cập là khá nhiều vấn đề ghi nhớ. Đó là khá nhiều đó, bạn phải ngồi xuống ghi nhớ chúng. Tôi làm việc xung quanh hầu hết các axit được sử dụng trong phân tích và thủy luyện và có lẽ tôi vẫn chưa biết rõ về chúng :).

Tôi nghĩ rằng có lẽ trong số tất cả các axit, chất mạnh nhất để cảnh giác nhất với sự tiếp xúc của con người trong lựa chọn của tôi sẽ là HF. Khí florua. Cái này sẽ ăn ở thủy tinh và có ái lực với Canxi. Điều này có nghĩa là nếu bạn lấy nó trên bạn, bạn phải lấy nó ra và rửa nó cực kỳ tốt, tiếp theo là canxi gluconate để giúp trung hòa nó kẻo nó chui xuống xương đầy canxi của bạn, thần cấm.

Tôi chắc chắn rằng bạn có thể YouTube ghi một số kết quả ghi HF, nhưng nếu bạn hơi khó hiểu.

Chúc mừng

Người lùn