Làm thế nào bạn có thể nói sự khác biệt giữa một cảm giác ruột và suy nghĩ cảm xúc ngắn ngủi?


Câu trả lời 1:

Một cảm giác ruột sẽ không thay đổi trừ khi có được thông tin mới quan trọng và được tiếp thu. Một suy nghĩ mang tính cảm xúc ngắn ngủi sẽ thay đổi một khi cảm xúc thúc đẩy chuỗi lý luận lắng xuống. Điều này có thể không phải là một sự khác biệt hữu ích, vì nó chỉ rõ ràng sau khi thực tế.

Điều có thể giúp phân biệt chúng trong lúc này là nguồn cảm giác ruột thường không có sẵn cho người có cảm giác, trong khi điều đó rõ ràng nhất là khi cảm xúc ở trong tâm thức của người lái xe.