Làm thế nào bạn có thể nói sự khác biệt giữa một lời khen chân thành và ai đó bảo trợ bạn?


Câu trả lời 1:

Đơn giản, không thành vấn đề. Điều đó đúng, nó không liên quan gì đến bạn. Bạn biết ai là bạn. Những người quan trọng trong cuộc sống của bạn biết bạn là ai. Vì vậy, làm phiền với những người khác đến ngắn, hoặc bạn có thể sẽ rơi xuống ngắn. Giải pháp: khi uc một cái gì đó tốt, đẹp, tinh khiết, trung thực, yêu thương, từ bi, v.v., những điều đó là đáng chú ý, và những người họ đến từ. Bạn là ai, không ai có thể thay đổi điều đó, nhưng sức mạnh ảnh hưởng đang phải chịu. Tôi đưa ra lời khuyên của mình với tư cách là người có nhiều kinh nghiệm: hãy quan tâm đầy đủ đến hạnh phúc của bạn, để mắt đến nó và trân trọng nó, nó chắc chắn xứng đáng với sự chú ý của mọi người.