Làm thế nào bạn có thể nói sự khác biệt giữa một người lính lực lượng đặc biệt và một người bình thường không mặc đồng phục?


Câu trả lời 1:

Chà, nếu một anh chàng nào đó đi dạo khoe khoang về việc trở thành một Navy Seal (Tôi không chắc các nhánh khác hoạt động như thế nào) bạn gần như có thể đặt cược rằng anh ta chắc chắn không phải là Navy Seal vì bí mật về danh tính của họ là một trong những chương trình nghị sự hàng đầu của họ. anh ta trong Hải quân rất có thể & có thể cung cấp cho bạn tỷ lệ của anh ta (đó là chức danh hoặc lĩnh vực công việc quân sự của anh ta như Sonar Tech, Machinist Mate, v.v.) nhưng sẽ không tiến xa hơn.