Làm cách nào để biết sự khác biệt giữa sản phẩm PP và PE?


Câu trả lời 1:

1, Có, các kỹ sư của chúng tôi cũng thực hiện một thử nghiệm ghi để cho biết sự khác biệt của các vật liệu khác nhau.

2, Đồng ý với Aaron Hammett, PE cháy với mùi sáp parafin trong khi PP cháy với mùi ngọt ngào.

3, Nếu bạn cần làm chúng, bạn có thể gửi mẫu cho nhà sản xuất để làm bài kiểm tra cho bạn. Họ có kinh nghiệm về nó. Đối với bất kỳ trợ giúp, bạn có thể liên lạc với tôi.