Làm thế nào để bạn mô tả sự khác biệt giữa các sinh vật sống và các sinh vật không sống với trẻ em?


Câu trả lời 1:

Sinh vật hoặc sinh vật sống là 1) được tạo thành từ các tế bào; 2) sinh sản; 3) trao đổi với môi trường của họ; 4) sản xuất và sử dụng năng lượng. Nếu những đặc điểm này không được TẤT CẢ đáp ứng, thì thứ đó được coi là phi sinh học, hoặc không sống. Ngay cả trẻ nhỏ cũng thích thú khi nhìn thấy các tế bào trong một chiếc lá cây và không có tế bào nào trong một chiếc lá nhựa.