Nên sử dụng thuật ngữ "impanel" và "empanel" như thế nào? Có sự khác biệt giữa hai điều khoản?


Câu trả lời 1:

Empanel là hình thức tiếng Mỹ của từ tiếng Anh impanel. Về cơ bản đó là sự khác biệt duy nhất.

Một trong số chúng là một động từ có nghĩa là chọn hoặc thêm vào hội đồng những người đang cân nhắc hoặc đưa ra sự khôn ngoan của họ về một số vấn đề / vấn đề dân sự (thường là công khai) (như một phần của việc tổ chức đối với một hội nghị), hoặc để thành lập ban giám khảo có nghĩa là để đạt được một bản án trong một tòa án của pháp luật.

  • Thị trưởng đã quyết định thành lập một Ủy ban Cố vấn gồm các nhà giáo dục nổi tiếng. Các luật sư đã bắt đầu làm việc để buộc tội bồi thẩm đoàn kể từ thứ Năm tuần trước.