Làm thế nào bạn sẽ mô tả, về mặt đơn giản, sự khác biệt giữa ADD và dysthymia trưởng thành?


Câu trả lời 1:

Dysthymia là một rối loạn tâm trạng. Đó là một dạng trầm cảm cấp thấp, dai dẳng.

Rối loạn thiếu tập trung là một tình trạng phát triển thần kinh với các tác động lên chức năng điều hành và điều tiết cảm xúc, được biết đến với sự không tập trung, hiếu động thái quá (bên trong hoặc bên ngoài), khả năng kiểm soát sự tập trung của bạn, v.v.

Một người có thể có cả hai, nhưng họ không liên quan đến nhau.