Tôi cần biết sự khác biệt giữa các nguyên âm tiếng Hàn và. Cả hai đều có cùng một âm thanh nhưng sự khác biệt giữa hai là gì?


Câu trả lời 1:

Đầu tiên, chúng ta hãy xem biểu đồ này.

Bạn có thấy và ở dòng thứ hai và thứ hai không?

Họ thực sự có âm thanh giống nhau trong thực tế ở Hàn Quốc hiện tại, nhưng cách phát âm chuẩn của họ hơi khác nhau.

Có ở đó, nơi mà ở đó, và ở đó, đó là cách đặt cược bằng tiếng Anh. Nhưng vì một số người không làm nên sự khác biệt của họ, nên tôi phải giải thích về họ.

Hãy thử đặt cược trực tuyến và đặt trên mạng bằng tiếng Anh. Sau đó, những gì bạn làm là bản gốc ㅔ. Sau đó, làm cho miệng của bạn hơi rộng hơn. Sau đó, bạn có thể tạo một nguyên âm giữa [e] và [æ] của táo táo trong tiếng Anh Mỹ. Nguyên âm giữa là tiêu chuẩn.

Hy vọng nó giúp.