Trong tiếng Đức, sự khác biệt giữa "Stützung" và "Unterstützung" là gì?


Câu trả lời 1:

‘Die Stützung 'có nghĩa là sao lưu hoặc thậm chí có thể có nghĩa là trợ cấp. Nó phụ thuộc vào ngữ cảnh.

'die Unterstützung' có nghĩa là một sự hỗ trợ, khuyến khích.

Ví dụ: Người ta có thể sử dụng 'die Stützung' để kêu gọi sao lưu trong cuộc truy đuổi của Cảnh sát. Trong khi một người sử dụng 'die Unterstützung' để nhấn mạnh vào sự hỗ trợ, người ta nhận được từ gia đình trong nỗ lực của một người.