Sự khác biệt giữa một y tá và một y tá đã đăng ký là gì? Có y tá không được đăng ký?


Câu trả lời 1:
  • LPN (Y tá thực hành có giấy phép), còn gọi là LVN (Y tá dạy nghề được cấp phép): cấp độ cơ bản nhất, với ~ 1,5-2 năm đào tạoRN (Y tá đã đăng ký): bước tiếp theo, với ít nhất 4 năm đào tạo điều dưỡng.CNM (Y tá được chứng nhận Nữ hộ sinh), NP (Y tá thực hành), CRNA (Bác sĩ gây mê y tá đã đăng ký được chứng nhận): bước tiếp theo, giáo dục xa hơn RN, thường vào một số chuyên ngành (và nhiều tổ chức có yêu cầu tối thiểu về kinh nghiệm lâm sàng cho sinh viên tương lai, nghĩa là bạn thường xuyên không thể nhảy từ trường RN vào một chương trình nâng cao)

Sarah Reyes

http://www.bls.gov/oco/ocos083.htm


Câu trả lời 2:

"Y tá" là một y tá đã được đăng ký (được cấp phép), mặc dù một số người thường coi y tá là y tá đã đăng ký (RN) hoặc y tá thực hành / y tá dạy nghề được cấp phép (LPN / LVN). Trong ngành thú y, các kỹ thuật viên thú y hiện đang coi mình là "y tá" thú y. Bất hợp pháp, một số trợ lý điều dưỡng và trợ lý cũng tự gọi mình là "y tá", nhưng đây là một cách diễn đạt sai. Một y tá đã đăng ký (RN) là một y tá được cấp phép đã hoàn thành chương trình bệnh viện (còn gọi là "bằng tốt nghiệp"), chương trình cấp bằng liên kết hoặc chương trình cấp bằng tú tài (BS hoặc BSN). Tất cả các chương trình dẫn đến tình trạng cấp phép giống nhau. Xu hướng trong những thập kỷ gần đây là loại bỏ các chương trình bệnh viện / văn bằng có thành phần thực hành mạnh mẽ và biến BS hoặc BSN (BS trong Điều dưỡng) trở thành cấp nhập cảnh tiêu chuẩn cho thực hành điều dưỡng chuyên nghiệp.


Câu trả lời 3:

"Y tá" là một y tá đã được đăng ký (được cấp phép), mặc dù một số người thường coi y tá là y tá đã đăng ký (RN) hoặc y tá thực hành / y tá dạy nghề được cấp phép (LPN / LVN). Trong ngành thú y, các kỹ thuật viên thú y hiện đang coi mình là "y tá" thú y. Bất hợp pháp, một số trợ lý điều dưỡng và trợ lý cũng tự gọi mình là "y tá", nhưng đây là một cách diễn đạt sai. Một y tá đã đăng ký (RN) là một y tá được cấp phép đã hoàn thành chương trình bệnh viện (còn gọi là "bằng tốt nghiệp"), chương trình cấp bằng liên kết hoặc chương trình cấp bằng tú tài (BS hoặc BSN). Tất cả các chương trình dẫn đến tình trạng cấp phép giống nhau. Xu hướng trong những thập kỷ gần đây là loại bỏ các chương trình bệnh viện / văn bằng có thành phần thực hành mạnh mẽ và biến BS hoặc BSN (BS trong Điều dưỡng) trở thành cấp nhập cảnh tiêu chuẩn cho thực hành điều dưỡng chuyên nghiệp.


Câu trả lời 4:

"Y tá" là một y tá đã được đăng ký (được cấp phép), mặc dù một số người thường coi y tá là y tá đã đăng ký (RN) hoặc y tá thực hành / y tá dạy nghề được cấp phép (LPN / LVN). Trong ngành thú y, các kỹ thuật viên thú y hiện đang coi mình là "y tá" thú y. Bất hợp pháp, một số trợ lý điều dưỡng và trợ lý cũng tự gọi mình là "y tá", nhưng đây là một cách diễn đạt sai. Một y tá đã đăng ký (RN) là một y tá được cấp phép đã hoàn thành chương trình bệnh viện (còn gọi là "bằng tốt nghiệp"), chương trình cấp bằng liên kết hoặc chương trình cấp bằng tú tài (BS hoặc BSN). Tất cả các chương trình dẫn đến tình trạng cấp phép giống nhau. Xu hướng trong những thập kỷ gần đây là loại bỏ các chương trình bệnh viện / văn bằng có thành phần thực hành mạnh mẽ và biến BS hoặc BSN (BS trong Điều dưỡng) trở thành cấp nhập cảnh tiêu chuẩn cho thực hành điều dưỡng chuyên nghiệp.